Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

TRANG HÌNH

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP HỌP MẶT THẦY TRÒ 2022

                                              Từ 01/6/2022 đến 30/9/2022

STT

HỌ & TÊN

KHÓA HỌC

SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP (x1000 VNĐ)

GHI CHÚ

01

Trịnh Kim Đến

HD65-72

1.000

ST

02

Phan thị Bạch Tuyết

HD67-74

200USD

CA

03

Lưu Quốc Bình

HD57-64

1.000

ST

04

Dương Quang Chí

HD69-76

500

ST

05

Trần Lái

HD68-75

1.000

ST

06

Dương Kim Dung

HD68-75

1.000

ST

07

Huỳnh Đức

HD69-76

1.000

ST

08

Trần Ngọc Ánh

HD68-75

1.000

CA

09

Hạnh Trần

HD68-75

100USD

CA

10

Nguyễn Thị Huệ

HD57-64

1.000

AG

11

Triệu Thị Kiển

HD68-75

100USD

Texas

12

Lý Thanh Kiệt

HD69-76

500

ST

13

Ngô Văn Khánh

HD69-76

500

ST

14

Trương Thị Ngọc Hà

HD69-76

1.000

ST

15

Trịnh Thành Luận

HD69-76

1.000

CT

16

Trần Thị Thắm

HD69-76

500

ST

17

Phùng Thị Huệ

HD69-76

500

ST

18

Huỳnh Kim Ánh

HD69-76

500

ST

19

Nguyễn Văn Hồng

HD69-76

500

ST

20

Triệu Thị Hón

HD69-76

500

ST

21

Ong Mỹ Hạnh

HD69-76

500

ST

22

Dương Huệ Thanh

HD69-76

500

CT

23

Nguyễn Thị Liên

HD69-76

500

ST

24

Nguyễn Hồng Hải

HD69-76

500

ST

25

Lý Hoàng Minh

HD68-75

1.000

ST

26

Tạ Thị Chuôn

HD68-75

500

ST

27

Kim Ngọc Thái

HD68-75

1.000

ST

28

Lý Hùng Kiệt

HD68-75

500

ST

29

Trầm Văn Thành

HD68-75

500

ST

30

Lâm Thành Sơn

HD68-75

500

ST

31

Phạm Văn Thu

HD68-75

500

ST

32

Mạch Hút Sơn

HD68-75

500

ST

33

Võ Ngọc Tú 

HD68-75

500

ST

34

Lê Thị Trí Hiền

HD68-75

500

ST

35

Phàn Múi 

HD57-64

1.000

ST

36

Nguyễn Thị Thơm

HD57-64

1.000

ST

37

Huỳnh Hoàng Mai

HD68-75

500

ST

38

Tạ Lệ Vân

HD69-76

500

ST

39

Chịêm Thị Thơm

HD57-64

500

ST

40

Trương Anh Tòng

HD70-77

1.000

ST

 

41

Trương Ngọc Thủy

HD67-74

100USD

CA

42

Nguyễn Hồng Nhan

HD68-75

100USD

CA

43

Huỳnh Minh Hiệp

HD71-78

500

ST

44

Trần Huỳnh Thái

Thái Thị Hồng

HD68-75

200USD

CA

45

Dương Viên Bình

HD65-72

1.000

ST

46

Dương Minh Cảnh

HD68-75

100USD

CA

47

Nguyễn Thành Tùng

HD68-75

1.000

AU

48

Trần Tiệm

HD68-75

500

ST

49

Phan Trường Ân

HD65-72

100USD

CA

50

Triệu Thị Ngọc Danh

HD66-73

2.000

Bỉ

51

Đỗ Lê Thủy

HD68-75

100USD

CA

52

Nguyễn Kim Lang

HD71-78

100USD

CA

53

Lưu Ngọc Hà

HD60-67

100USD

CA

54

Ban chấp hành Hội CHS Hoàng Diệu Nam Cali

 

200USD

CA

55

Triệu Bích Thủy

HD70-77

500

ST

56

Kiêm Ngọc Du

HD69-76

2.000

CT

57

Kiều Công Thành

HD68-75

100USD

CA

58

Đinh Thị Kim Ba

HD66-73

100USD

CA

59

Lê Công Lập

HD69-76

2.000

CT

60

Lâm Thị Lệ

HD61-68

100AUD

AU

61

Lâm Văn Khoa

HD71-78

100AUD

AU

62

Phan Thị Hạnh

HD64-71

2.000

TpHCM

63

Tô Hạt Danh

HD59-66

25.000

TpHCM

64

Huỳnh Thị Xuân

HD58-65

1.000

TpHCM

65

Trịnh Kim Tuyến

Hồ Quang Cua

HD65-72

50.000

ST

66

Hồ Quốc Lực

HD68-75

15.000

ST

67

Hồ Thại

HD59-66

4.000

AU

68

Hồ Nhị Nữ

HD70-77

1.000

ST

69

Nguyễn Thị Thu Hà

HD68-75

1.000

CA

70

Lương Thanh Bằng

HD07-10

500

ST

71

Đinh Công Trí

HD68-75

1.000

CT

72

Đoàn thị Nguyệt Ánh

HD60-67

100USD

CA

73

Tùa hia Hiệp Hồ

Thânhữu HD

200USD

USA

74

Phạm Thị Phụng

HD62-69

4.800

USA

 

TỔNG CỘNG THU ĐỢT 1   135.300.000 đồng + 2000USD + 200AUD  ( Một trăm ba mượi lăm triệu đồng VN  + Hai ngàn đô Mỹ + Hai trăm đô Úc ) 

 

                           DANH SÁCH ĐÓNG GÓP HỌP MẶT THẦY TRÒ 

                                   (Thu trong ngày 29/11/2022 )

STT

HỌ & TÊN

KHOÁ HỌC

SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP

 x 1.000 VNĐ

01

 Huỳnh Xuân Huê

HD64

500

02

Nguyễn Hữu Hùng

HD70

500

03

Nguyễn Thu Thuỷ

 

500

04

Sơn Thu Lang

HD70

1.000

05

Niên Khoá 85 - 86

 

5.000

06

Niên Khoá 71 - 78

 

4.000

07

Niên Khoá 67 – 74 (3 không tên)

 

700

08

Huỳnh Thị Lắm

 

300

09

Lương Việt Võ

HD70

300

10

Trần Thị Kim Lang

 

400

11

Chung Canh Khôn

HD67

500

12

Lê Thị Mỹ

 

300

13

Võ Ngọc Tuyết

 

1.000

14

Trần Thị Bé

HD57-74 ( Belgium )

100Euro

15

Huỳnh Sang

 

1.000

16

Diệp Thanh Bình

HD71-78

1.000

17

Trần Thanh Long

 

100

18

Châu Thanh Kiên

HD67

300

19

Trần Hải Thến

 

300

20

Trần Văn Hải

 

400

21

Trần Thị Kim Hoa

 

500

22

Huỳnh Thị Phấn

 

300

23

Mạnh Thu Hồng

HD67

500

24

Ngô Văn Mỹ

 

300

25

Nguyễn Thị Phó

 

300

26

Lý Việt Thắng

 

1.000

27

Châu Liên Hoa

 

2.000

28

Sơn Mỹ Hiền

 

1.000

29

Huỳnh Hữu Ba

HD69

300

30

Nguyễn Văn Thuần

 

400

31

Phạm Văn Tiến

 

500

32

Thạch Thành

 

300

33

Thái Văn Hớn

 

500

34

Hà Quan Tiên

 

500

35

Hồ Tấn Hoà

HD70

500

36

Trần Nhã

HD66

500

37

Trịnh Ngọc Thuỷ

HD71

100AUD

38

Lý Văn Hào

HD64

200

39

Vương Việt Hồng

HD60

500

40

Vương Thị Việt Hồng

HD62

200

41

Vương Chánh Quốc

 

200

42

Trần Văn On

HD66

500

43

Trương Thanh Tiền

HD66

400

44

Dương Minh Hoàng

HD66

500

45

Trần Trung Hiếu

 

500

46

Trịnh Vĩnh Phước

 

500

47

Từ Xuân Thanh

 

200

48

Quách Thị Dung

HD68

300

49

Trần Thu Hương

HD68

200USD

50

Quách Lệ Toàn

HD68

100USD

51

Lâm Thu Phương

 

500

52

Lê Công Ích

HD65

500

53

Trần Phạm Anh

 

400

54

Nguyễn Hữu Lộc

 

500

55

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

HD69

500

56

Nguyễn Thị Thu Hiền

HD66

500

57

Tăng Ánh Xuân

 

1.000

58

Lê Thị Kim Hoàng

HD82-85

500

59

Chiêm Sơn Hải

HD60

500

60

Nguyễn Ngọc Dung

HD65

500

61

Nguyễn Văn Tường

 

400

62

Nguyễn Hữu Nhân

 

500

63

Quách Văn Tỷ

HD70

500

64

Quách Văn Nam

HD70

500

65

Trần Minh Ngọc

 

500

66

Mai Gia Thinh

Hd71

500

67

Minh Tân

 

1.000

68

Huỳnh Tấn Bửu

HD70

400

69

Dương Thế Nghiệm

 

1.000

70

Nguyễn Triệu Dõng

HD70

2.000

71

Toàn

 

500

72

Trần Chánh Thành

HD70

4.00

73

Diệp Bích Ngọc

HD83-86

500

74

Lâm Mỹ Ngọc

HD59

 

75

Trịnh Thị Luối

HD59

2.000 ( 4 người )

76

Phi Yến

HD59

 

77

Nguyễn Thị Hồng

HD59

 

78

Cần

 

500

79

Thiện Hồ

 

500

80

Cao Quới Sơn

HD66

500

81

Nguyễn Thị Thu

 

300

82

Trần Văn Ngọc

 

500

83

Huỳnh Hải

 

500

84

Nguyễn Khắc Điền

 

500

85

La Ngọc Hào

HD66

500

86

Huỳnh Văn Tuấn

HD67

500

87

Dương Hồng Lạc

 

300

88

Lý Múi

HD63

400

89

Dương Huệ Ái

HD62

500

90

Lâm Hồng Phúc

 

500

91

Trương Mỹ Khuôn

HD63

500

92

Lý Thị Thu Oanh

HD66

500

93

Lý Đại Lượng

HD66

500

94

Trần Thị Thanh Hương

 

500

95

Lâm Thị Thọ

 

200

96

Trịnh Sùng Lén

HD57

1.000

97

Nguyễn Hồng Hải

 

500

98

Vương Thị Tuyết Mai

HD71

500

99

Trần Thị Yểm

HD63

500

100

Mã Thị Thanh

HD69

1.000

101

Lý Thị Bạch Tuyết

HD63

500

102

Huỳnh Chil

HD67

2.000

103

Nguyễn Đức Thắng

HD66

500

104

Hoàng Thanh

HD79-82

2.000

105

Dương Thị Liễu

 

500

106

Trịnh Thị Hạnh

 

500

107

Phan Văn Nhứt

 

500

108

Nguyễn Văn Lời

HD67

300

109

Chung Nhật Thinh

HD57

200

110

Trần Huệ Tư

HD60

500

111

Lý Đình Long

HD71

500

112

Nhâm Thị Lìn

 

500

113

Lý Nguyệt Mai

HD71

500

114

Mã Thành Tân

HD71

2.000

115

Nguyễn Hồng Nhung

HD68

300

116

Lý Thị Đào

HD67

2.000

117

Quang Mỹ Châu

HD67

500

118

Phan Thị Mai

HD70

300

119

4 không tên

 

1.200

120

Phạm Thị Thanh Thuỷ

 

500

 

TỔNG CỘNG THU ĐỢT 2 : 75.800.000 đồng  + 300USD  + 100EURO + 100AUD ( Bảy mươi lăm triệu tám trăm ngàn đồng VN + 300 đô Mỹ + 100 euro + 100 đô Úc ) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔNG THU 2 ĐỢT ĐÓNG GÓP: 211.100.000 ĐỒNG VN  + 2300USD  + 300AUD  + 100EURO ( Hai trăm mười một triệu một trăm ngàn đồng VN + Hai ngàn ba trăm đô Mỹ  + 300 đô Úc  + 100 euro )

Liên kết web

Đăng nhậpĐang online
Hiện có 8 khách Trực tuyến
Trang liên kết
 • Ban đại diện CHS - K57
 • Ban đại diện CHS - K64
 • Ban đại diện CHS - K65
 • Ban đại diện CHS - K66
 • Ban đại diện CHS - K67
 • Ban đại diện CHS - K68
 • Ban đại diện CHS - K69
 • Ban đại diện CHS - K70
 • Ban đại diện CHS - K71
 • Ban đại diện CHS - K82
 • Ban đại diện CHS - K83
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật