Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

DANH SÁCH LIÊN LẠC KHOÁ 65-72

Danh sách Thầy Cô trước 1975

 

          Trường Trung học Hoàng Diệu qua các thời kỳ

 

                     

                                                            Trung học Hoàng Diệu 1962 - 1970

 

                     

                                                               Trung học Hoàng Diệu 1970 - 2001

 

                      

                                                           Trung học Hoàng Diệu 2001 - 2007

 

                      

                                                         Trung học Hoàng Diệu 2007 đến ngày nay

           

                                                              

                                                                Mai Văn Kiêm 1957 - 1960

                                                                        ( Quá vãng )

 

                                                              

                                                                 Mã Văn Hợi 1/1960 - 6/1960

                                                                         ( Quá vãng ) 

 

                                                                

                                                                 Bùi Văn Nên 1960 - 1963

                                                                          ( Quá vãng )

 

                                                               

                                                               Trần Cảnh Xuân 1963 - 1965

 

                                                                                                                        

                                                               Hoàng Văn Ngọc 1965 - 1966

                                                                          ( Quá vãng )

 

                                                              

                                                               Phan Ngọc Răng 1965 - 1970

                                                                         ( Quá vãng )

 

                                                               

                                                                  Lê Xuân Vịnh 1970 - 1973

 

                                                               

                                                                Lâm Cộng Hưởng 1973 - 1975

 

                                                               

                                                              Nguyễn Văn Khiêm 1975 - 1976

                                                                 ( Trưởng ban điều hành )

 

                                                               

                                                             Nguyễn Xuân Phương 1976 - 1979

 

                                                               

                                                                 Lý Thị Lài Sêng 1979 - 1984

 

                                                               

                                                               Quách Quốc Việt 1984 - 1989

                                                                            ( Quá vãng )

 

                                                                               

                                                            Vương Thị Kim Anh 1989 - 2006

 

                                                              

                                                            Nguyễn Hữu Mệnh 2006 - 6/2013

                                                                          ( Quá vãng )

 

                                                              

                                                           Châu Tuấn Hồng 6/2013 - 12/2013

 

                                                              

                                                       Phạm Ngọc Phụng 12/2013 đến 5/2018

Các bài viết khác...
Liên kết web

Đăng nhậpĐang online
Hiện có 8 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật