Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

Qui chế ban liên lạc

Phần I ( 3 điều )

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Tên gọi

- Tên đầy đủ: Ban liên lạc Cựu học sinh Trung học Hoàng Diệu Sóc Trăng

- Viết tắt: BLL CHS Trung học Hoàng Diệu Sóc Trăng.

    ( Từ viết tắt riêng lẻ BLL cũng được hiểu là Ban liên lạc )

 

Điều 2. Mục tiêu hoạt động

       Ban liên lạc Cựu học sinh Trung học Hoàng Diệu Sóc Trăng được hình thành trên tôn chỉ tự nguyện, tập hợp các thế hệ học sinh đã học tập qua các thời kỳ, hiện sinh sống và làm việc tại nhiều nơi trong và ngoài nước. Hoạt động không vụ lợi riêng, không đi sâu vào lĩnh vực chính trị, tôn giáo. Mục đích hình thành của Ban liên lạc nhằm:

      Mục tiêu 1: Là cầu nối mối quan hệ giữa các Cô Thầy cũ và CHS trường      

     trung học Hoàng Diệu, tạo cơ hội để các mối quan hệ này ngày thêm bền    

      vững và rộng rãi hơn;

      Mục tiêu 2: Cổ vũ những truyền thống tốt đẹp trong học đường như: Tiên học lễ, hậu học văn; Tôn sư trọng đạo; Uống nước nhớ nguồn;

      Mục tiêu 3: Góp phần tương trợ trong Cô Thầy và CHS HD, phát động tinh thần tương thân tương ái trong CHS HD.

 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

Ban liên lạc Cựu học sinh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung.

 

Phần II ( 1 điều )

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BLL CỰU HỌC SINH

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc.

4.1: Thành phần:  Ban liên lạc gồm có 1 tổ và 7 nhóm thành viên

- Tổ Tư vấn: Là các Cô Thầy cũ, các đồng môn có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có uy tín trong sinh hoạt,  hỗ trợ BLL hoạt động đúng theo mục tiêu đề ra.

- Trưởng ban: Điều hành và phụ trách chung

- Ủy viên phụ trách: Hỗ trợ Trưởng banđiều hành trực tiếp từng mảng công việc cụ thể

- Ủy viên liên lạc: Đầu mối liên lạc với các ủy viên đại diện các khóa học đã có, tham gia xây dựng ban đại diện các khóa mới. Giữ mối liên lạc với quý Thầy Cô đã về hưu.

- Ủy viên thư ký: Hỗ trợ điều hành các công việc, thực hiện nhiệm vụ ghi chép, lên lịch trình, tham gia công tác tổ chức hội họp và các hoạt động khác của Ban liên lạc

- Ủy viên Thông tin - Khánh tiết – Văn nghệ: Phụ trách thông tin, khánh tiết, văn nghệ các kỳ lễ kỷ niệm của nhà trường. Hỗ trợ các khóa về nội dung hình thức tổ chức các buổi họp mặt thường niên. Đầu mối đưa thông tin hoạt động của BLL và các khóa học lên website.

- Ủy viên đại diện khóa học:  Là Trưởng ban đại diện của mỗi khóa học. Số lượng ủy viên được hình thành khi khóa học có cử ra ban đại diện.

- Thủ quỹ: Tiếp nhận tài trợ, đóng góp; đề xuất kinh phí hoạt động và quản lý tài chính cho mọi hoạt động của BLL.

4.2 Thành phần nhân sự tham gia Ban liên lạc

+ Mỗi khóa học có hình thành 1 nhóm thành viên để điều hành những hoạt động của khóa mình được gọi là Ban đại diện khóa. Đứng đầu được gọi là Trưởng ban đại diện khóa

+ Để thuận tiên trong việc liên lạc, bất kỳ khóa học nào đã hình thành Ban đại diện khóa thì Trưởng ban đại diện khóa học mặc nhiên sẽ là đại biểu đảm nhận chức vụ ủy viên của Ban liên lạc nêu trên.

+ Khóa học nào chưa hình thành Ban đại diện khóa học, Ban liên lạc sẽ hỗ trợ vận động. Thành viên nòng cốt là một cựu học sinh trong khóa đó. Trước mắt cựu học sinh nòng cốt đó sẽ là Trưởng ban đại diện lâm thời khóa học cho tới khi CHS khóa học đó chọn ra Ban đại diện chính thức.

+ Khi Ban đại diện khóa học thay đổi Trưởng ban, mặc nhiên Trưởng ban mới sẽ là ủy viên BLL và Trưởng ban đại diện cũ sẽ tự động không giữ chức ủy viên.

+ Nhiệm kỳ của Ban liên lạc là 5 năm. Thời điểm chuẩn bị họp trường, Ban liên lạc đương nhiệm triệu tập cuộc họp bầu lại Ban liên lạc mới, tất cả thành viên trong Ban liên lạc cũ tự động thôi giữ chức và bàn giao công việc cho Ban liên lạc mới trong vòng hai tuần kể từ ngày có Ban liên lạc mới.

+ Trong quá trình hoạt động, có các việc phát sinh, tùy tình hình thực tế Trưởng ban liên lạc có quyền chỉ định bất kỳ ai phụ trách từng việc, phân công chuyên trách một số ủy viên hoặc điều chỉnh tổ chức phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở có trao đổi trong các thành viên chủ chốt.

+ Thực hiện phát triển tốt công tác liên lạc Cô Thầy cũ qua các thời kỳ và cựu học sinh các khóa học, ủy viên liên lạc có từ 1 đến 3 thành viên.

+ Mỗi CHS có quyền tham gia nhiều chức danh trong Ban liên lạc.

4.3: Nội dung hoạt động của Ban liên lạc

+ Quảng bá hoạt động của BLL tới Cô Thầy, các đồng môn HD thông qua các phương tiện có được như Website, Đặc san, giao lưu gặp gỡ,… Qua đó kết nối, tạo dựng mối quan hệ Thầy trò, đồng môn trên nền tảng trân trọng những tình cảm, những truyền thống quí báu đã có,… làm gương sáng cho thế hệ con cháu.

+ Cổ vũ những truyền thống tốt đẹp trong học đường thông qua những phương tiện thông tin có được;

+ Liên lạc Cô Thầy, đồng môn cũ;

+ Cầu nối để Cô Thầy, đồng môn tham gia các sự kiện do Ban liên lạc thực hiện;

+ Cầu nối các Ban đại diện khóa học;

+ Vận động mạnh thường quân, đồng môn đóng góp cho quỹ tương trợ của Ban thông qua các phương tiện có được như Website, Ban đại diện các khóa học, mối quan hệ cá nhân;

+ Thực hiện nghĩa cử tương trợ như trợ cấp bệnh tật, trợ cấp khó khăn, phúng điếu đối với Cô Thầy; trợ cấp học bổng tới học sinh Hoàng Diệu gặp khó khăn học giỏi; … Mức trợ cấp và đối tượng trợ cấp cụ thể tùy tình hình tài chính của BLL sau khi có trao đổi trong các thành viên chủ chốt Ban.

 

Phần III  ( 4 điều )

 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BLL CỰU HỌC SINH

 

Điều 5. Quy chế thông tin hoạt động.

+ Hoạt động của các thành viên chủ chốt trong BLL nên thông báo cho nhau nắm. Sau khi có kết quả một hoạt động nào đó, thành viên liên quan nên có bài viết tóm tắt hoạt động và được  thông tin trên Website để mọi người cùng biết. Người nhận kết quả hoạt động là Trưởng ban.

+ Website hoangdieusoctrang.com là Cổng thông tin chính thức của Ban liên lạc, trực thuộc Website là các Cổng thông tin thành phần của các khóa, hoạt động theo một quy chế chung dưới sự điều hành của Ban quản trị website. Một số thành viên tổ tư vấn, Trưởng ban và các ủy viên được cơ cấu vào Ban quản trị website.

+ Các thành viên BLL, ngoài việc đảm nhiệm công việc đã được phân công còn hỗ trợ thực hiện những việc phát sinh trong thực tế. Trong trường hợp gặp khó khăn khi thực thi công việc, các thành viên phải báo cho Trưởng ban để cùng bàn bạc, xử lý để đạt kết quả tốt nhất.

+ Các thành viên BLL không được nhân danh BLL để làm những việc không thuộc hoạt động của BLL, nhất là những việc ảnh hưởng uy tín BLL. Sự vi phạm, nếu có, sẽ do các thành viên BLL thống nhất cách xử lý về mặt tổ chức.

+ Thông tin trên Website cũng như các phương tiện khác của BLL thực hiện nghiêm túc theo mục đích tôn chỉ hoạt động của BLL. Mọi hoạt động của BLL trên cơ sở tuân thủ luật lệ hiện hành. Mọi sai sót ngoài ý muốn phải nhanh chóng khắc phục.

 

Điều 6. Quy chế tư vấn.

+ Thành viên cố vấn là các Cô Thầy cũ, các đồng môn có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có uy tín trong sinh hoạt của BLL

+ BLL sẽ có thượng lượng trong các thành viên Ban liên lạc trước khi mời các Cô Thầy và đồng môn làm thành viên cố vấn cho BLL.

+ Thành viên cố vấn tư vấn cho BLL những suy nghĩ của cá nhân về những công việc nên làm sao cho hoạt động của BLL ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng hơn trong khuôn khổ tôn chỉ, mục đích hoạt động của BLL.

+ Không hạn chế số lượng thành viên cố vấn.

 

Điều 7. Quy chế tài chính.

7.1 Mục đích nguồn quỹ

Nguồn quỹ của BLL có được do các mạnh thường quân và đồng môn đóng góp. Nguồn quỹ này được tách bạch cho hai mục đích:

+ Mục đích tương trợ: các mạnh thường quân đóng góp có ghi rõ là góp vào quỹ tương trợ sẽ được tách riêng ở quỹ tương trợ. Nguồn quỹ tương trợ còn được hỗ trợ từ quỹ chi tiêu chung.

+ Mục đích chi tiêu chung cho hoạt động BLL: nguồn quỹ từ đợt vận động nhân họp trường và từ các nguồn thu mà các thành viên đóng góp nói rõ là ủng hộ cho quỹ hoạt động của Ban. Tùy tình hình thực tế, Trưởng ban sẽ phân bổ một phần quỹ này cho việc tương trợ nêu trên sau khi có sự trao đổi trong thành viên Ban liên lạc.

7.2 Những quy định về tài chính

+ Ghi lệnh chi: Lệnh chi có mẫu rõ ràng. Trưởng ban, ủy viên phụ trách có quyền ghi lệnh chi và nhận tiền (có ký nhận trong sổ thủ quỹ) từ thủ quỹ. Trước khi ghi lệnh chi trên một triệu đồng, ủy viên phụ trách phải thông báo cho Trưởng ban đề nắm tình hình và cân đối tài chánh.

Các ủy viên được ký lệnh chi sau khi đã thông qua Trưởng ban.

+ Mẫu lệnh chi: do ủy viên phụ trách cung ứng. Trong lệnh chi ghi rõ nội dung chi, đối tượng nhận, thời gian nhận và những nội dung liên quan nếu có.

+ Mẫu lệnh thu: Khi có sự đóng góp, Trưởng ban ghi lệnh thu hoặc ủy quyền cho ủy viên. Trong lệnh thu ghi rõ người (tổ chức) tài trợ, số tiền, ngày thu và có vô sổ theo dõi các đợt thu, phiếu lệnh thu.

+ Định kỳ 6 tháng và cuối năm, thủ quỹ báo cáo thu, chi, tồn quỹ (có chi tiết) tới Trưởng ban. Trưởng ban có nhiệm vụ thông tin tình hình tài chính đến các ủy viên.

+ Các thành viên trong Ban liên lạc hoạt động tự nguyện, không nhận thù lao từ nguồn tài chính Ban.

+ Hoạt động tài chính sẽ thường xuyên được cập nhật công khai trên trang website của Ban liên lạc.

 

Điều 8. Quy chế hội họp

Ban liên lạc họp một năm từ 1 đến 2 lần vào thời điểm tháng đầu, cuối năm và họp đột xuất khi có nhu cầu.

 

Điều 9. Quy chế chung

+ Mọi sự thay đổi các nội dung trên đây cần có sự thống nhất trong các thành viên chủ chốt Ban liên lạc

+ Toàn bộ nội dung trên đây (và nếu có thay đổi) sẽ được công bố trên trang Website của Ban liên lạc tại địa chỉ http://hoangdieusoctrang.com.

 

THÀNH PHẦN BAN LIÊN LẠC

CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

Tổ Tư vấn: Cô Vương Kim Anh Cựu Hiệu Trưởng ( 1989-2006), Lưu Quốc Bình K57 , Thái Văn Hợp K57, Hồ Quốc Lực K 68.

Trưởng ban: Lý Hoàng Minh K68.

Ủy viên phụ trách: Nguyễn Đức Thắng K66; Dương Kim Dung K68.

Ủy viên thư ký: Lâm Thành Sơn K68

Ủy viên liên lạc: Bùi Ngọc Thạch K67 – Phạm Văn Thu K68.

Ủy viên Thông tin - Khánh tiết – Văn nghệ: Huỳnh Đức K69

Thủ quỹ: Tạ Thị Chuôn K68

Ủy viên đại diện khóa học.

 • Thái Văn Hợp, K57.
 • Lý Văn Hào K64
 • Dương Viên Bình, K65.
 • Nguyễn Đức Thắng K66
 • Nguyễn Hồng Chắc - Bùi Ngọc Thạch, K67
 • Lý Hoàng Minh, K 68.
 • Võ Văn Nuôi K69.
 • Trương Anh Tòng, K70.
 • Lâm Hoàng Phượng, K71.
 • Lê Kim Hoàn K 82 - 85
 • Diệp Bích Ngọc K 83 - 86

 

THÀNH PHẦN

BAN QUẢN TRỊ WEBSITE VÀ BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU

 

I. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE: www.hoangdieusoctrang.com

Thành phần gồm:

- Lưu Quốc Bình K57: Chịu trách nhiệm chung về nội dung, phê duyêt các bài viết, sáng tác trước khi đăng tải.

- Hồ Quốc Lực K68: Tiếp nhận các bài viết, sáng tác qua địa chỉ mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Trực tiếp phê duyệt các thông tin hình ảnh hoạt động trước khi đăng tải

- Lý Hoàng Minh K68: Đầu mối tiếp nhận các bài viết, sáng tác, thông tin hoạt động  hình ảnh qua địa chỉ mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .Chiu trách nhiệm bố trí trình bày hình thức trang web và post nội dung các bài viết, sáng tác, thông tin hoạt động  hình ảnh lên trang web, sau khi đã phê duyệt.

 

II. BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU

    Hoạt động in ấn phát hành kỷ yếu mang tính chất thời điểm lấy mốc kỷ niệm những ngày tháng quan trọng, không thường xuyên. Trong thời gian chưa hình thành Ban biên tập kỷ yếu chính thức.

    Để tiếp nhận phê duyệt bài viết, sáng tác, thông tin, hình ảnh phục vụ cho Kỷ yéu  “ Kỷ niêm 60 năm ngày thành lập trường”  diễn ra ngày 19 tháng 11 năm 2017. Ban quản trị Website đồng thời là Ban biên tập kỷ yếu gồm:

- Lưu Quốc Bình K57: Trưởng ban

- Hồ Quốc Lực K68: Thành viên

- Lý Hoàng Minh K68: Thành viên

Đầu mối tiếp nhận bài viết, sáng tác tại địa chỉ mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Liên kết web

Đăng nhậpĐang online
Hiện có 246 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật