Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

VĂN BẢN THÀNH LẬP TRƯỜNG

VĂN BẢN THÀNH LẬP TRƯỜNG

1. Trường Trung học Hoàng Diệu được thiết lập từ 3 Nghị định
1.1.  Nghị định 1717-GD/NĐ ngày 29/11/1957 của Bộ QGGD, thiết lập Trường Trung Học Đệ Nhất cấp tại Khánh Hưng ( Ba Xuyên ) ( Chưa có được toàn văn Nghị định )
1.2. Nghị định số 1371-GD/PC/NĐ ngày 30/9/1961 của Bộ QGGD, Trường Trung Học Đệ Nhất cấp tại Khánh Hưng ( Ba Xuyên ) đặt danh hiệu là Trường Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên ( Có bản sao toàn văn bản ) 
     Đồng thời bắt đầu năm học 1961-1962 trường được phép mở đến các lớp Đệ Tam và Đệ Nhị
1.3. Nghị định 1474-GD/PC/NĐ ngày 18/10/1963 của Bộ QGGD, bắt đầu năm học 1963-1964 trường được phép mở đến các lớp Đệ Nhất, có nghĩa là Trường đã có đủ các lớp bậc học Đệ Nhị Cấp ( Có bản sao toàn văn bản ) 
2. Báo cáo 
2.1. Trang 12 phần báo cáo của Sở Học Chánh: Trường khai giảng ngày 3/10/1957 gồm 3 lớp đệ thất với 150 học sinh trong đó có 53 nữ ( Bản sao chính thức của tàng thư). Lưu ý các thông tin
- Có 1 vài tài liệu ( web, kỷ yếu, sách chỉ nam...) ghi Trường khai giảng ngày 1/10/1957 
- Có 1 vài tài liệu ( web, kỷ yếu, sách chỉ nam ...) ghi Trường khai giảng 3 lớp đệ thất đầu tiên với 157 học sinh.
- Ngày 6/10/1961 ( web, kỷ yếu, sách chỉ nam ...) Trường được đổi tên là Trường Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên
( Đây chỉ là yếu tố kỷ thuật khai giảng trước báo cáo sau, ngày ký quyết định có trước ngày công bố, số lượng học sinh có bổ sung sau ngày khai giảng....  )
2.2. Ô. Mã Văn Hợi
- Giai đoạn từ 3/10/1957 đến ngày 6/7/1960 không tìm thấy văn bản nào cho rằng Ô. Mã Văn Hợi là Hiệu Trưởng Trường Trung học Khánh Hưng. Các ấn chỉ lưu lại ông là Thanh tra của Ty tiểu học Ba Xuyên
- Giai đoạn từ 6/7/1960 đến 10/1963 Các ấn chỉ lưu lại ông là  Ty Trưởng tiểu học Ba Xuyên.
- Báo cáo sự hoạt động của các nhân viên ty chuyên môn 7/1960. Ô. Lê Đình Khai, giáo viên tiểu học thượng hạng, hạng 4, tùng sự tại Bộ QGGD được cử giữ chức vụ Thanh tra tiểu học tỉnh Ba Xuyên thay thế Ô. Mã văn Hợi lãnh nhiệm vụ khác do sự vụ lệnh số 804-GD/NV/3G/SVL  ngày 6/10/60, đã đến nhận việc ngày 27/7/60. Căn cứ các ấn chỉ còn lưu lại Ô. Lê Đình Khai không có làm Thanh tra tiểu học tỉnh Ba Xuyên ngày nào.
- Ô. Bùi Văn Nên, giáo sư Trung học Đệ nhất cấp hạng 2, hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạc liêu ( Ba xuyên) được thuyên chuyển đến giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học Khánh Hưng thay thế Ô. Mã văn Hợi kiêm nhiệm do sự vụ lệnh số 715-GD/NV/2D/SVL ngày 24/6/1960. Như vậy qua câu văn báo cáo Ô. Mã Văn Hợi được Bộ giao chức vụ chính là thanh tra tiểu học kế đến là kiêm nhiệm Hiệu trưởng Hoàng Diệu. Chức vụ kiêm nhiện nầy ông giao cho Thầy Mai Văn Kiêm trực tiếp điều hành, các ấn chỉ còn lại chứng minh điều nầy.
Liên kết web

Đăng nhậpĐang online
Hiện có 10 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật